Wie zijn we?

Leo Dunki Jacobs en Just van den Ende

Wij, Leo Dunki Jacobs (psycholoog) en Just van den Ende (econoom), beiden gepensioneerd, verbaasden ons erover dat zoveel energieke mensen na hun werkzame leven hun opgedane kennis, deskundigheid en expertise veelal niet of beperkt gebruiken. Zelf hebben we het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ervaren als een discontinuïteit in ons werkzame leven. We kwamen, met het pensioen in het vooruitzicht, tot de slotsom dat wellicht onze capaciteiten meer zouden worden uitgekristalliseerd door een “carrièreswitch”. Tegelijkertijd zou die carrièreswitch ertoe leiden dat we in aanraking komen met nieuwe uitdagingen.

Tijdens een fascinerende wandeltocht door de Pyreneeën werd de basis gelegd voor het concept van Senior2go waarin wij onze ideeën en visies over dit onderwerp hebben gebundeld. Al stoeiend met dat concept merkten we dat de samenwerking niet alleen een grote mate van kennisuitwisseling bood, maar dat we door gebruik te maken van onze creativiteit, elkaar ook inspireerden. Wat we voor ogen hadden was gericht op die 55-plussers die nog energiek zijn en een zakelijk avontuur als uitdaging zien. Wel zou een dergelijk avontuur aan het volgende devies moeten voldoen: Voorspelbaarheid biedt ruimte voor creativiteit en werkt inspirerend. Het niveau van de te verrichten inspanningen is variabel, het plezier in de samenwerking blijft vooropstaan.

Met Senior2go stimuleren we onze doelgroep haar talenten optimaal te blijven benutten. Met een ervaring van 35 jaar in het bedrijfsleven, respectievelijk in de geestelijke gezondheidszorg, werken wij met veel plezier samen aan Senior2go. Onze samenwerking inspireert en verrijkt ons.

 

Senior2go
Fazantlaan 14
1343 AB Almere Hout
info@senior2go.nl
+31 (0) 6 50262194 Senior2go richt zich op de ondernemende 55-plusser die op zoek is naar een partner om samen een plan uit te werken