Hoe werkt Senior2go?

Behoort u tot de doelgroep van Senior2go en is dit wat u wilt?

U bent 55-plus, ondernemend, u hebt energie en tijd en u wilt die inzetten om een idee uit te werken, iets te ondernemen, iets op poten te zetten, een nieuw avontuur aan te gaan. U gelooft in de kracht van samenwerken; u wilt dat avontuur aangaan samen met een geestverwant, een gelijkgestemde die dezelfde “taal” spreekt als u en die u aanvult en andersom. Of u bent een 55-plusser en zoekt als ZZP'er een partner om mee samen te werken bij het ontwikkelen van een nieuwe business opportunity.

Uw profiel wordt samengesteld

Zodra u het inschrijfformulier volledig hebt ingevuld en bevestigd wordt uw profiel samengesteld en aan u getoond op Mijn Profiel, uitsluitend voor u toegankelijk met uw eigen wachtwoord. U hebt de mogelijkheid aanpassingen te maken.

Waar wilt u aan werken en wat wilt u bereiken in de samenwerking?

Senior2go vindt een match tussen 55-plussers met ideeën

Waar u aan wilt werken kan voor u heel concreet zijn, maar het kan ook dat u nog niet zo scherp voor ogen hebt wat het einddoel is en hoe het vorm kan krijgen. Mogelijk broedt u al jaren op een idee, nu hebt u de ruimte om daarmee aan de slag te gaan. Ook is het is denkbaar dat u heel goed weet met welk (maatschappelijk) onderwerp u aan de slag wilt gaan (denk als voorbeeld aan het onderwerp van de verduurzaming van de agrarische sector of de leegstand in de kantorenmarkt), zonder dat u al weet wat u binnen dat gebied wilt oppakken en waar u wilt uitkomen. Daar wilt u met een geestverwant over van gedachten wisselen om te komen tot een invulling, een aanpak en tot een succesvolle uitvoering.

 

Uw profiel wordt gematcht

Nu kunt u het matchingproces starten, uw profiel wordt gematcht met de profielen van de deelnemers in de database van Senior2go. Met de informatie die u over uw plan, idee of wens hebt gegeven worden profielen van deelnemers in de database geselecteerd die een plan hebben dat gelijkgericht is aan wat u wilt. Elk van de op deze manier geselecteerde profielen is voorzien van een waardering in de vorm van 1 tot 5 sterren waarmee wordt aangegeven in welke mate u met de andere deelnemer goed, dat wil zeggen met plezier én succesvol, zou kunnen samenwerken. De profielen die met uw profiel matchen kunt u op Mijn Matches bekijken. Het overzicht met matches wordt vanaf dat moment wekelijks bijgewerkt. U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw profiel te wijzigen. Wijzigingen in de onderdelen van uw profiel waarop wordt gematcht, kunnen leiden tot andere resultaten van de matching.

Welke rol kan Senior2go voor u vervullen?

Senior2go gaat voor u op zoek naar die geestverwant en selecteert deelnemers uit haar database die een vergelijkbaar doel voor ogen hebben of die aan een vergelijkbaar onderwerp willen werken. Bij de selectie houdt Senior2go rekening met de vraag of de samenwerkingseigenschappen van u en van de ander kunnen zorgen voor een goede en vruchtbare combinatie. Senior2go stelt de geselecteerde deelnemers aan u voor en u kunt geheel vrijblijvend en kosteloos de inhoud van de profielen bekijken. Als het profiel van een deelnemer u aanspreekt, kan Senior2go op uw verzoek een contact met hem of haar faciliteren. De selectie die Senior2go maakt uit haar database en de keuze die u vervolgens uit de geselecteerde profielen maakt, zorgen ervoor dat u beiden een gelijksoortig doel voor ogen staat, u naar verwachting goed met elkaar kunt samenwerken en dat u beiden dezelfde “taal” spreekt. Lees hieronder hoe het concreet in zijn werk gaat.

Nota Bene: Uw profiel is anoniem

Uw profiel en de profielen van de deelnemers die aan u worden getoond zijn anoniem, dat wil zeggen dat NAW-gegevens en het e-mailadres niet worden opgenomen in het profiel. Senior2go hanteert een privacybeleid.

De eerste stap: u maakt een account aan en u schrijft zich gratis in.

Met behulp van uw e-mailadres en een door u gekozen wachtwoord maakt u uw account aan. Vanaf dat moment kunt u inloggen op het beveiligde deel van de site en kunt u zich inschrijven. Het inschrijfformulier vraagt om uw contactgegevens en om informatie over uw werkervaring, opleidingsachtergrond en talenkennis.
Vervolgens geeft u een beschrijving van wat u voor ogen staat in de samenwerking, welk plan u hebt, aan welk onderwerp u wilt werken. De volgende stap is dat u uw plan of idee categoriseert door het onder te brengen in de sectoren van de samenleving of van de bedrijvigheid waar volgens u het plan de meeste raakvlakken mee heeft (denk bijvoorbeeld aan Verkeer, Onderwijs, Zorg, ICT). Of, als u geen plan hebt, de sectoren van de samenleving of van de bedrijvigheid waar uw interesse en deskundigheid liggen. Kijk op de website voor enkele voorbeeldprofielen.
Het laatste onderdeel van het inschrijfproces is het invullen van de vragenlijst waarmee uw samenwerkingsprofiel wordt vastgesteld. De vragenlijst is erop gericht een beeld te krijgen van uw sterke en minder sterke kanten op het vlak van samenwerken en op het vlak van ondernemen. Dat laatste in de zin van iets daadwerkelijk tot stand kunnen brengen.

U doet een contactverzoek

In Mijn Matches krijgt u de profielen voorgeschoteld die matchen met uw profiel. U neemt kennis van de plannen en ideeën en ziet de achtergrond van de betreffende deelnemers. Als een profiel u zodanig aanspreekt dat u met de betreffende deelnemer het gesprek aan wilt gaan, vraagt u Senior2go de contactgegevens van de deelnemer aan u ter beschikking te stellen. Senior2go brengt de deelnemer op de hoogte van uw interesse en vraagt toestemming voor het vrijgeven van zijn of haar contactgegevens. De deelnemer leest uw profiel en als ook zijn of haar interesse is gewekt, geeft deze aan Senior2go toestemming de contactgegevens aan u vrij te geven.

U wordt betalend lid

Voordat de contactgegevens aan u ter beschikking worden gesteld vraagt Senior2go u lid te worden en het tarief daarvoor aan Senior2go te betalen. Informatie over het tarief, de betaalwijze en de duur van het lidmaatschap vindt u hier. Na ontvangst van de betaling stuurt Senior2go u de contactgegevens. U zoekt vervolgens zelf contact met de deelnemer om de mogelijkheid van een samenwerking te bespreken. Voor de duur van het lidmaatschap kunt u telkens als u op Mijn Matches een interessant profiel ziet, Senior2go verzoeken de contactgegevens vrij te geven. Na toestemming van de deelnemer worden u de gegevens ter beschikking gesteld.